ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ กิจกรรม

 • ตัวแทน นศ ไอที เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon: Health-Tech for future

  อ่านต่อ»
 • ทีมวิ่ง ITSci MJU พร้อมแล้ว #งานวิ่งแม่โจ้สันทราย 62

  อ่านต่อ»


ข่าวประกาศ


โครงการอบรม

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฎิบัติกา...
อ่านต่อ »


ข้อมูลหลักสูตรผลสำเร็จของศิษย์เก่าที่ก้าวเป็นบุคลากร
ด้านการพัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์

 • สยามไกร ไชยอำมาตย์
  บริษัท Singular.live
  ตำแหน่ง Senior Software Engineer

  "ศิษย์เก่ารุ่น 1 จบจากโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน"

 • อ.ธีรภพ แสงศรี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

  "ศิษย์เก่ารุ่น 1 จบจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่"

 • วสุ เนียมทรัพย์
  บริษัท Techberry Co., Ltd.
  ตำแหน่ง Programmer

  "ศิษย์เก่ารุ่น 1 จบจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่"

 • มณฑิรา คิดอ่าน
  บริษัท EnAppSys Ltd. (ประเทศอังกฤษ)
  ตำแหน่ง Software Engineer

  "ศิษย์เก่ารุ่น 2 จบจากโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย"

 • พัทธ์ธีรา เนตรสมบูรณ์
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ตำแหน่ง Software Tester

  "ศิษย์เก่ารุ่น 2 จบจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย"